čtvrtek 28. července 2011

24 NE
NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.


25 Pon Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.
Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, prípadne aj 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.


26 Ut Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie.
Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3 = všetky tri svätému Panteleimónovi.


27 Str Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, prípadne Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie.


28 Štv Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie.
29 Pia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31) = radové čítanie.
30 Sob Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie.
31 NE NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim.
6. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.

sobota 16. července 2011

17 NE

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. (Svätá veľkomučenica Marína.)
4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom i svätému Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.


18 Pon Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.] Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie.

19 Ut Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie.
Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19–21 + 2 Kr 2, 1. 6–14 = všetky tri svätému Eliášovi.

20 Str Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = svätému Eliášovi.
Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = svätému Eliášovi.


21 Štv Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie.
22 Pia Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.


23 Sob Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie.
Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.


24 NE
NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.

čtvrtek 14. července 2011

10 NE
NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.]
3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Antonovi.


11 Pon
Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.

12 Ut Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie.

13 Str Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 117. začalo (Rim 15, 7 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 48. začalo (12, 38 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.

14 Štv Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.
Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.
Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.


15 Pia Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Vladimírovi.
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi.


16 Sob Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = radové čítanie.
Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13 = prvé tri svätým otcom, ďalšie tri svätému Pavlovi.


17 NE

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. (Svätá veľkomučenica Marína.)
4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom i svätému Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.