neděle 11. září 2011


11NE NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. (Svätý hieromučeník Autonomos.Preklad z nasledujúceho dňa.)
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
 
12Pon Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
13Utšestiričný sviatok s veľkým slávoslovímPamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.Apoštol na liturgii: 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu.
Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky tri Povýšeniu úctyhodného Kríža.
 
14Strveľký sviatokPOVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM.Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6–11a. 13–20. 25–28. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15Štvšestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22a) = svätému Nikitovi.
Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, prípadne aj 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, prípadne aj Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie.
 
16Piašestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPosviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24. 5,35 – 6,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17Sob Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža, konkrétne Sobota po Povýšení. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie.
 
18NE NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie.
 

středa 7. září 2011


4NE NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
3. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40)= svätému Babylovi.
 
5Ponšestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39)= svätému Zachariášovi.
 
6Utšestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaUtorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.]Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10)= svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21)= svätému Michalovi.
 
7Stršestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPredsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont.Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2)= svätému Sózontovi.
Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
8Štvveľký sviatokNARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok.Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9Piašestiričný sviatok bez veľkého slávosloviaPosviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.)Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10Sob Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sobota Pred Povýšením. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, súčasne aj radové čítanie.Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 90. začalo (22, 15 – 22)= radové čítanie. 
11NE NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. (Svätý hieromučeník Autonomos. Preklad z nasledujúceho dňa.)
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.